“Τρεις Γενιές Ελληνικής Ζωγραφικής και Χαρακτικής”

“Τρεις Γενιές Ελληνικής Ζωγραφικής και Χαρακτικής”

Ομαδική έκθεση στην Πινακοθήκη του Δήμου Αθηναίων

Πινακοθήκη του Δήμου Αθηναίων,  Αθήνα, 9 Νοεμβρίου 2015-10 Ιανουαρίου 2016